Inloggen

Hoe gaat het met de retail in Nederland? Welke ontwikkelingen en trends spelen er in deze branche? Bert van Steeg werkt 5 jaar bij Detailhandel Nederland en is inmiddels adjunct-directeur van de organisatie. Hij heeft veel meegemaakt en kon gisteren in de webinar ‘De impact van de coronacrisis op de retail’ alles vertellen over de huidige situatie in de binnensteden, kleine kernen en winkelcentra.

Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van alle winkeliers in Nederland en dienst als spreekbuis voor deze groep. Daarnaast fungeert de belangenbehartiger als intermediair tussen onder andere beleidsmakers, politici en de achterban.

Detailhandel Nederland vertegenwoordigt de winkeliers op een aantal belangrijke onderwerpen:

 • Betalingsverkeer: contactloos betalen, hoe ga je om met cashbetalingen?
 • Sociale Zaken: lokaal beleid, contact met burgemeesters
 • Vestigingszaken: leegstand, lokale lasten, contact met provincies
 • Winkelveiligheid: hulp bij het doen van aangifte, contact met politie

Impact coronacrisis
Vergeleken met vorig jaar krimpt de retail in april 2020 met gemiddeld 1,5%. Hierin is een groot deel van de coronacrisis nog niet meegenomen, dus de kans is groot dat dit cijfer nog oploopt. Omdat we nog middenin de crisis zitten en ondernemers nog steun krijgen van de overheid, is het lastig om al uitspraken te doen over de échte impact van de coronacrisis op de retail. Dat winkeliers het dit jaar lastig houden staat echter als een paal boven water.

Ontwikkelingen retail

 • De afgelopen maanden zijn vooral winkelcentra in grote steden hard geraakt door de crisis. Dit geldt met name voor mode- en schoenenzaken. Mensen gaan er niet meer op uit om te winkelen, maar doen alleen de broodnodige boodschappen. Dit doen zij dan vaak bij een supermarkt in de buurt of een lokale winkel.
 • In tegenstelling tot grote ketens, doen supermarkten en bouwmarkten het goed. Mensen zijn vaker thuis, hebben meer boodschappen nodig en gaan in huis of in de tuin aan de slag. Ondanks dat super- en bouwmarkten het goed doen, moeten zij veel investeren in protocollen om ervoor te zorgen dat het winkelend publiek veilig de winkels in kunnen.
 • Naast bovenstaande ontwikkelingen, hebben we ook te maken met een bredere ontwikkeling die al voor de coronacrisis speelde, namelijk digitalisering. Online shoppen wordt alsmaar aantrekkelijker. Vooral in tijden van Corona (quarantaine tijd) wordt er zelfs 50% meer online besteld ten opzichte van vorig jaar.

Meerwaarde binnenstad
Het effect van de coronacrisis op de binnenstad is heel groot. Een gevolg hiervan kan zijn dat er minder fysieke winkels overblijven. Dit zou heel jammer zijn want de retail heeft in Nederland een grote sociale functie. Een stadscentrum of winkelcentrum zorgt voor gezelligheid en fungeert als ontmoetingsplek.

Oplossingen
Wat kan er tijdens, maar ook na de coronacrisis gedaan worden om retail aantrekkelijk te maken en de sociale functie ervan te behouden? Bert van Steeg heeft er vele genoemd, waaronder:

 • Meer contact tussen winkeliers en gemeenten: samen kijken naar centrumontwikkeling en hoe dit aantrekkelijk gemaakt kan worden.
 • Vanuit Detailhandel Nederland handreikingen bieden aan gemeenten voor communicatie over veilige toelating van winkelend publiek.
 • Meer regie voor provincies om te voorkomen dat steden elkaar te veel beconcurreren. 
 • Bereikbaarheid van binnensteden en winkelcentra optimaliseren door een divers vervoersbeleid. Zorg ervoor dat mensen op de fiets en met het openbaar, zonder de auto te verbannen.
 • Kijken naar de bevoorrading van winkels en hierin de stromen richting winkels goed organiseren. In een ideale wereld moet dit op een duurzame manier gebeuren door het gebruik van hubs buiten de centra. Vanuit daar kan gewerkt worden met elektrische wagens of zelfs vervoer over water.
 • Samenwerking stimuleren. Detailhandel Nederland zou graag zien dat verschillende partijen samen investeren in brede winkelsteden en –straten. Door het opstellen van gezamenlijke doelen, kun je samen werken aan een werkende en passende uitkomst.  

Conclusie
Volgens Bert van Steeg moeten we aan de slag. Het nadenken over – maar ook het investeren in –aantrekkelijk winkelgebieden blijft heel belangrijk. Deze unieke gebieden laten mensen elkaar ontmoeten en houden de kern overeind. Dat is de sociale kracht van winkelcentra!

Wil je nou meer te weten komen over de impact van de coronacrisis op de retail? Neem dan een kijkje op het forum.                  

De opname van deze digitale bijeenkomst is te bekijken via deze link.