Inloggen

Bankjes en vergroening in uw straat


Toen ik dinsdagochtend bij mijn ouders kwam om eens een dagje daar "thuis" te werken vertelde mijn vader dat er vorige week post was gekomen van de gemeente en dat misschien de bankjes op het pleintje voor het huis zullen worden weggehaald (zie bovenstaande foto). De reden? De plek ligt redelijk beschut en dus kunnen jongeren er wellicht voor overlast zorgen. Dit vond ik eigenlijk best wel jammer, deze bankjes fungeerde namelijk als doeltjes als ik vroeger ging voetballen op het pleintje.  Ook dacht ik meteen aan mijn opdracht voor de THiNK-Toolbox want hier zag ik een aantal dingen samenkomen. De gemeente was duidelijk geïnteresseerd naar de mening van de omwonende en wil met dit stukje participatie, waar je kunt stemmen of de bankjes moeten worden weggehaald of mogen blijven staan, het beste voor de buurt. Echter vroeg ik mij af of er niet een groep wordt vergeten; de jongeren zelf. Het is een algemene trend dat in participatieprojecten vaak de jeugd (12 tot 17 jaar) en jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) wordt overgeslagen. Daarom het thema van deze weekblog: jongerenparticipatie.


Jongerenparticipatie, waarom doen?

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom het ook belangrijk is om jongeren mee te nemen in participatieprocessen. Allereest kan het voordelen bieden voor het lopende project waarvoor de participatie wordt ingezet. Neem bijvoorbeeld een wijziging in de leefomgeving, deze wordt benut door iedereen. Het is dus van belang om ook de zienswijze van jongeren hier in mee te nemen, zo wordt er meer klant- en vraaggericht ontwikkeld. Bovendien is het voor de uitvoerende gemeente ook nuttig om meer inzicht te krijgen in de doelgroep. Jongeren zijn over het algemeen al vrij lastig te benaderen dus om ze te betrekken bij participatieprojecten kan voordelig zijn. Bovendien kunnen meer zienswijze zorgen voor een betere kwaliteit van de besluitvorming.


Daarnaast biedt het ook voordelen voor de samenleving. Door jongeren te betrekken bij participatieprocessen kunnen zij in gesprek komen met de ‘’oudere’’ generatie en dit kan er voor zorgen dat de kloof tussen jong en oud minder groot wordt. Daarnaast is jongerenparticipatie ook rechtvaardig. De jeugd (12-17 jaar) heeft nog geen stemrecht, maar dat hoeft niet te betekenen dat zij helemaal geen inspraak hoeven hebben op bijvoorbeeld hun leefomgeving.


Bovendien kan jongerenparticipatie ook voordelig werken voor de jongeren zelf. Doordat zij worden betrokken én worden gehoord ontwikkelen zij zich maatschappelijk. Het zorgt ervoor dat zij zich meer maatschappelijk betrokken voelen en meer sociale verantwoordelijkheid nemen, ook als zij later volwassen zijn. Bovendien leren zij nieuwe vaardigheden als het onder woorden brengen van je mening en het sluiten van compromissen.


Jongerenparticipatie hoe dan doen?

Een groot vraagstuk is hoe jongeren mee te nemen in participatieprocessen. Voor een mogelijk succesvolle aanpak staan hieronder drie belangrijke zaken om rekening mee te houden voor het inrichten van jongerenparticipatie.

Allereerst is het van belang om jongeren te betrekken bij zaken die invloed hebben op hun directe omgeving. Wanneer dit niet het geval is zal de aandacht van jongeren snel weg zijn en het traject niet succesvol verlopen. Daarnaast moet je aan de behoefte van de jongeren voldoen, dus geen lange vage trajecten maar concrete activiteiten met het liefst snelle (tussen)resultaten.

Daarnaast is het van belang om jongeren op een goede manier te benaderen. Dit begint bij het medium. Vaak zijn sociale media een goede ingang om binnen te komen in de belevingswereld van jongeren, echter kan soms een mail ook werken. Daarnaast is het belangrijk om ‘normaal’ taalgebruik te hanteren. Dit houdt in dat de opgave niet in te moeilijke woorden wordt omschreven, maar wel in volwassen taal anders voelen jongeren zich niet serieus genomen. Ook kan het helpen jongeren te benaderen via hun omgeving. Jongeren worden namelijk beïnvloed door de mening van hun ouders, maar ook door leraren of idolen.

Bovendien is het van belang om van te voren goed de verwachtingen te managen. De doelstellingen en de beleidsruimte moet van te voren goed worden afgebakend. Daarnaast is het van belang om als organisatie eerlijk en transparant te zijn over wat er met de inbreng van de jongeren achteraf wordt gedaan. Dit kan teleurstellingen aan het eind voorkomen.


Jongeren; vergeet ze niet

Om besluitvorming in de leefomgeving kwalitatief dus nog beter te maken is het van belang ook de mening van de jongeren mee te nemen. Om terug te komen op het voorbeeld van de bankjes bij mijn ouders voor de deur; als deze worden weggehaald ben ik er van overtuigd dat de jongeren wel een bankje vinden iets verder op. Wanneer men in gesprek gaat met deze jongeren kan er worden gewerkt aan een duurzame constructieve oplossing. Vergeet dus niet ook met de jongeren in gesprek te gaan.

 

Vragen of opmerkingen? Mail mij!

j.voskuil@vpng.nl

 

Meer lezen? 

Rapport jongerenparticipatie Drenthe:

https://www.energievoordrenthe.nl/toolkit/participatie/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1677024

 

Aan de slag met de omgevingswet jongerenparticipatie:

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/hulpmiddelen/werkvormen-participatie/jongerenparticipatie/