Inloggen

Nadat Maxime Verhagen op 15 april heeft verteld over de impact van het Coronavirus op de bouw- en infrasector, was het ditmaal de beurt aan Prof. Dr. Co Verdaas, praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Bij deze tweede bijeenkomst over de impact van het Coronavirus werd er wederom gesproken over een onderwerp binnen het fysieke domein, namelijk gebiedsontwikkeling. Ook bij deze bijeenkomst was er een grote groep deelnemers van ongeveer 150 personen online aanwezig, die geïnteresseerd waren in de ontwikkelingen gedurende deze pandemie.

Co gaf in zijn verhaal aan dat we pas in het begin van de crisis zitten. Dergelijke tijden bieden weinig zekerheid, waardoor er dus geen definitieve voorspellingen kunnen worden gedaan met betrekking tot de ontwikkelingen. Co gaf echter aan dat het van groot belang is om goed na te denken over de ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden, mogelijke gevolgen van de crisis en ook te kijken naar het verloop van vorige crisistijden. Aan de hand van deze aspecten, vertelde Co dat het zeer aannemelijk is dat de crisis ons Nederlanders nog gaat raken. Als voorbeeld gaf hij de ontwikkelingen binnen het toerisme, waar al aanzienlijke bedragen aan verloren inkomsten worden misgelopen die invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke conjunctuur. Daarnaast kan het gebeuren dat de vraag afneemt binnen de huizenmarkt. Hoe beoordeel je de benodigde woningproductie in tijden dat de vraag lager is, maar dat er voldoende gebouwd wordt om een toenemende vraag na de crisis op te kunnen vangen? Reacties op dergelijke ontwikkelingen kunnen pas achteraf beoordeeld worden door deze onzekere tijden, maar desalniettemin kunnen vorige crisistijden deels oplossingen bieden.

Naast de gevaren die het Corona tijdperk met zich meebrengt, zorgen dergelijke tijden er ook voor dat er nieuwe mogelijkheden en kansen naar voren komen. De Cholera crisis leidde bijvoorbeeld tot de vernieuwing van het riolensysteem, dus wellicht biedt Corona ook weer dergelijke kansen. Denk bijvoorbeeld aan de kansen met betrekking tot de digitale infrastructuur. Daarnaast kan de crisis leiden tot minder vraag binnen de woningmarkt, maar het zou ook weer kansen kunnen bieden voor starters die het voorheen kansloos achtte om een huis te kunnen kopen. Kortom, de Coronacrisis brengt gevaren met zich mee en zal ontwikkelingen die al aan de gang zijn kunnen afzwakken of juist versterken, zoals dat het mogelijk is dat de huidige leegloop van de binnensteden alleen maar sterker zal worden. Tegelijkertijd moet men echter niet blind worden voor de kansen die een crisistijd met zich meebrengt, die er toe kunnen leiden dat ons perspectief van ‘gewoon en normaal’ na deze periode volledig anders is.

Wil je nou meer te weten komen over de impact van de Coronacrisis op de gebiedsontwikkeling? Neem dan een kijkje op het forum, waar de presentatie van Co Verdaas te vinden is en waar je informatie kunt delen of discussiëren met andere geïnteresseerden. Bekijk daarnaast ook het forum met betrekking tot de impact van de Coronacrisis op de bouw- en infrasector, gepresenteerd door Maxime Verhagen. Op 7 mei spreek Jan Fokkema directeur van de Neprom, over de impact op beleggers en ontwikkelaars.