Inloggen

Ferenc van Damme van de provincie Overijssel, sprak de deelnemers van ons jaarcongres toe op 3 oktober 2019 in Dordrecht. Hij confronteerde de deelnemers om beter waar te nemen hoe de samenleving verandert. En om van hieruit te gaan experimenteren met nieuw gedrag. Ferenc heeft ons niet alleen geïnspireerd hij geeft ons ook verschillende bronnen, waaruit hij heeft geput voor zijn betoog. Raadpleeg ze hier! Zelf noemt hij dit het 'nazorg pakket'. 

De presentatie die Ferenc van Damme op 3 okt gaf kun je vinden in dit forum lijntje.

Hier kunnen mensen die dat nog niet gedaan hebben zelf de 'Mentality' test doen om te zien tot welke mensensoort, 'sociaal milieu', ze het meest behoren: http://www.motivaction.nl/mentality/de-mentality-test.

De top 3 die er bij jou uit komt, zegt iets over je; 1 het meest, 2 iets minder en 3 nog een beetje…

Russell Brand's boek 'Revolution' (in het Nederlands):https://www.bol.com/nl/p/revolutie/9200000040608096/

“Brand pleit voor een geweldloze revolutie en ziet de oplossing in de richting van sterke decentralisatie: een wereld van autonome, kleine gemeenschappen. Brand refereert in zijn boek aan bekende denkers als Naomi Klein, Noam Chomsky en Thomas Piketty. Hij brengt alles expres luchtig, maakt op hilarische wijze gehakt van marionetten en papieren tijgers, en presenteert een visie voor een eerlijkere samenleving die leuk en uitnodigend is. Geen hapklare oplossingen, maar een lekker provocerend boek vol 'food for thought'.”

En deze 10 minuten video van een interview door de gerenommeerde politieke journalist van de BBC Jeremy Paxman met de Engelse komiek/acteur/revolutionair Russell Brand is prachtig kenmerkend voor de 'clash' tussen de 'oude (systeem) wereld' (Jeremy Paxman) en de 'nieuwe (zwerm) wereld' (Russell Brand): https://www.youtube.com/watch?v=3YR4CseY9pk

Herman Tjeenk Willink's essay ‘Groter denken, kleiner doen’ is ook echt de moeite waard:https://nrcwebwinkel.nl/boeken/groter-denken-kleiner-doen

Zijn diagnose in een notendop:

De publieke sector is een bedrijf geworden.

De overheid is een BV, geleid door bedrijfskundigen en economen.

Uiteindelijk betekent dit het failliet van onze democratische rechtsorde.

"Tjeenk Willink hoopt op een revolutie, maar die kan volgens hem ook klein beginnen. Wel staat het voor hem vast dat het moet komen vanuit de samenleving: van actiegroepen van rechters en huisartsen en burgerinitiatieven waarbij mensen zelf dingen opzetten en regelen."

'Machine, Platform, Crowd' van Andrew McAfee and Erik Brynjolfsson:https://www.bol.com/nl/p/machine-platform-crowd/9200000065484365 "We live in strange times. A machine plays the strategy game Go better than any human; upstarts like Apple and Google destroy industry stalwarts such as Nokia; ideas from the crowd are repeatedly more innovative than those from corporate research laboratories. Andrew McAfee and Erik Brynjolfsson know what it takes to master this digital-powered shift: we must rethink the integration of minds and machines, of products and platforms, and of the core and the crowd."

‘Homo Deus’ van Yuval Noah Harari: “Met zijn kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en filosofie onderzoekt Harari de dromen en nachtmerries van de eenentwintigste eeuw – van onsterfelijkheid tot kunstmatig leven. Hij stelt fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe? Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze eigen verwoestende krachten? En als we in staat zijn door technologische vooruitgang ons lichaam en onze geest te verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons heen, anders hebben we geen invloed op de koers van onze toekomst.”

https://www.bol.com/nl/f/homo-deus/9200000071595545/

Je kunt als bestuur, management of bevoegd gezag alleen maar 'loslaten' als je mensen vertrouwt!

Rutger Bregman: 'De Meeste Mensen Deugen!

www.decorrespondent.nl/demeestemensendeugen

" Adembenemend, weids en revolutionair – De meeste mensen deugen herschrijft niet alleen de geschiedenis, maar werpt ook nieuw licht op onze toekomst."

 

Lees ‘12 regels voor het leven: een remedie tegen chaos’ van Jordan Peterson!

Wat moet iedereen weten in de moderne wereld?

Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek

https://www.athenaeum.nl/boek/?authortitle=jordan-peterson/12-regels-voor-het-leven--9789044642292

‘Peterson stapt als magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste “praktische” intellectueel.’ (Leon de Winter)

https://www.youtube.com/watch?v=-5RCmu-HuTg

 

Jan Rotmans' boeken: https://www.janrotmans.nl/publicatie-overzicht/

Hier op het 'JIJ & Overijssel' platform kunnen mensen de hele 'Verandering van Tijdperk' lezing van prof. Jan Rotmans in de serie 'JIJ Inspireert!' ervaren: http://www.jijenoverijssel.nl/535/jan-rotmans---een-verandering-van-tijdperken

Bart Brandsma: 'Polarisatie': https://www.polarisatie.nl: "Wij-zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit van ons continent, ons land, de samenleving, onze steden en buurten, onze scholen...  Polarisatie. We hebben een sterke game changer nodig als antwoord."

"Het zijn de politici zelf die zich een spiegel moeten voorhouden. Er is geen crisis van de democratie, er is een crisis van de gevestigde partijen." Hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam Tom van der Meer in zijn pamflet "Niet de Kiezer is gek": http://www.unieboekspectrum.nl/boek/9789000352746/Niet-de-kiezer-is-gek/

Martijn Aslander's boek: 'Nooit af': "De veranderingen gaan nu zo snel, dat er geen tijd meer is voor de oude gewoonte ‘Eerst-Lang-Voorbereiden-Dan-Het-Eindmodel’. Mensen en organisaties worden ‘bèta-versies’ die zich permanent blijven ontwikkelen en aanpassen. Oftewel: Nooit Af.": http://www.easycratie.nl/nooit-af/

Denker des Vaderlands Daan Roovers: 'Politiek moet je niet uitbesteden aan politici!’.

‘Hoe kunnen we de democratie versterken? Hoe kunnen we mensen – álle mensen – meer betrekken bij politieke besluitvorming? Een vitale democratie stelt heel hoge eisen aan haar mensen. Met de digitale revolutie hebben we daarvoor geweldige technologie in handen. Kennis, een wereldwijd netwerk, en de mogelijkheid om opinies uit te wisselen binnen handbereik voor iedereen. Dat is een heel radicale emancipatie, waarvan de consequenties nog nauwelijks te overzien zijn. Maar als we deze voorrechten niet snel terugveroveren op het grootkapitaal, dreigt ons publieke debat onmogelijk te worden door polarisatie en desinformatie. Het is bijna code rood wat mij betreft.’

https://www.filosofie.nl/nl/artikel/50809/daan-roovers-politiek-moet-je-niet-uitbesteden-aan-politici.html?utm_source=redactioneel&utm_medium=email&utm_campaign=FM-redactioneel-denkerdesvaderlands-260319

"Vernieuwing van de democratie kan veel verder gaan!"

Met meer participatie van burgers ben je er niet, je moet hen daadwerkelijk zeggenschap geven, menen Linze Schaap en Daan Jacobs, onderzoekers aan het departement Politiek en Bestuur van de Tilburg University.

https://www.trouw.nl/opinie/vernieuwing-van-de-democratie-kan-veel-verder-gaan~af92dad5/

"Naast en in combinatie met een versterking van de representatieve democratie zou gedacht kunnen worden aan verregaande vormen van participatieve, directe en doe-democratie. De gemeenteraad moet dan de uitkomsten van deze burgerparticipatieprocessen serieuzer nemen en zoveel mogelijk overnemen, zeker als diverse groepen uit de bevolking hebben deelgenomen. Nu zijn die uitkomsten dikwijls alleen een advies waarmee raad en college nog alle kanten op kunnen, tot frustratie van de deelnemers."

I&O Research/Vrij Nederland: “Vernieuw de democratie! En snel!”

https://www.vn.nl/vernieuw-de-democratie-en-snel/: “Jonge mensen in Nederland willen wel in democratie geloven, maar hun twijfel aan het functioneren ervan is substantieel en zorgelijk. Als de democratie niet vernieuwt, gaat het straks goed mis.”

"Tegenmacht op allerlei plaatsen en niveaus is geen luxe en geen hobby van dwarskijkers. In een wereld waarin ondemocratische tendensen aan kracht winnen, kunnen we beter ernst maken met het uitlokken van kritiek en onafhankelijke oordelen binnen ons democratisch bestel. Voor als hier eens leiders opstaan die zeggen dat zij, en zij alleen, de volkswil kunnen uitvoeren."

https://decorrespondent.nl/8662/lees-of-luister-zo-glipt-de-democratie-door-onze-vingers-en-zo-vormen-we-een-tegenmacht/279973103366-4e39197d

“Politiek Den Haag bestuurt het land alsof het een bedrijf is. Daardoor heeft het landsbestuur zijn eigen functie uitgehold, evenals de democratie in Nederland. Het is dan ook hoog tijd voor goede ideeën om de democratie te democratiseren. De staatscommissie-Remkes, die moet onderzoeken of en hoe het parlementaire stelsel verbeterd kan worden, kwam ook uit op dat punt: het is zaak diegenen bij de democratie te betrekken die nu het gevoel hebben: dat gaat wel over mij, maar meestal zonder mij. Belangrijkste is dat we massaal, op iedere plek, op ieder niveau op zoek gaan naar maatregelen om de vertegenwoordigende democratie te redden. Laten we ook onze geachte volksvertegenwoordigers daar van doordringen.”

https://decorrespondent.nl/8451/den-haag-bestuurt-het-land-alsof-het-een-bedrijf-is-en-de-democratie-heeft-het-nakijken/273153162843-a96a958f

Tegenlicht: "Wat de nieuwe generatie mist, is een politiek systeem dat meegaat met zijn tijd. We leven in een razendsnelle wereld. Maar de politiek is niet mee veranderd met deze nieuwe levenswijze. Onze politieke instituties, zowel op nationaal als op Europees niveau, werken op dezelfde manier als honderd jaar geleden.”https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2016-2017/eurotopia/het-volk-is-verwaarloosd.html

Kate Raworth's 'Doughnut Economie':

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/biografieen/r/kate-raworth.html

Interessant! De Digital Strategy Canvas is een praktische tool om de digitale strategieën te ontwerpen en te evalueren die horen bij een participatie project. Raadpleeg en gebruik ‘m: https://participatieindedigitalesamenleving.nl/canvas/

Mooie, scherpe blog met veel praktische aanbevelingen van Hein Vrolijk: http://eco-simpel.nl/2018/03/21/wat-linkse-partijen-moeten-doen-om-rechtse-kiezers-terug-te-winnen/

"Net als ouders bij hun kinderen, moet de overheid zichzelf zo veel mogelijk overbodig maken, en zich beperken tot het ontwerpen van simpele en rechtvaardige spelregels. Dat is de beste manier om te voorkomen dat bij de volgende verkiezingen nóg meer mensen gewoon thuis blijven, of met hun middelvinger gaan stemmen.”

Bottom-up ‘burn-out’: Hoe komt het dat mensen die zich inzetten voor hun naasten, hun leefomgeving of een ander maatschappelijke doel waar ze zich hard voor maken, regelmatig vastlopen in participatieve of democratische processen? Dat is de centrale vraag voor het onderzoek ‘Bottom-up burn-out’ http://www.bartcosijn.nl/bottom-up-burn-out/

“Soms ben je te laat, omdat de gemeenteraad al een besluit heeft genomen, en je pas bij de uitvoering kennis neemt van het nieuwe beleid. In gevallen waar de gemeenteraad besluit zal men op het juiste moment, via de juiste kanalen raadsleden moeten benaderen, nog voordat zij een standpunt hebben ingenomen. Dat vraagt voldoende kennis van het politieke besluitvormingsproces, tact, geduld en doorzettingsvermogen. Niet iedereen beschikt over deze eigenschappen. En het is belangrijk te realiseren dat mensen hun overheid soms met achterdocht benaderen, door eerdere negatieve ervaringen met de overheid of afhankelijkheid van deze overheid.”

Interessante toekomstverkenning van Trendbureau Overijssel: "Landelijke kennisinstituten zoals het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarschuwen al een aantal jaren voor toenemende verschillen. Het gaat om inkomen en vermogen, maar ook verschillen in waarden, normen en opinies. We lijken lastig om te kunnen gaan met die verschillen… https://www.trendbureauoverijssel.nl/download/rapport-grotere-tegenstellingen-2017/?wpdmdl=2493

‘Waar een wil is…’ Mooi onderzoek van De Nationale Ombudsman naar houdingen bij de overheid vs initiatieven uit de samenleving: https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2018020-waar-een-wil-onderzoek-naar-de-rol-van-overheidsinstanties-bij

De ombudsman beveelt o.a. het volgende aan:

  • Zet alle neuzen in de organisatie in dezelfde richting
  • Geef speelruimte aan medewerkers
  • Zorg voor een uitnodigende houding van alle medewerkers
  • Wees alert op signalen

Voorbeeld van het nieuwe bouwen en wonen door mensen die het gewoon zelf doen: 'Het Vriendenerf' in Olst Wijhe:

https://www.vriendenerf.nl/het-project.html

Documentaire ontstaan Hardkoor Mannenkoor/De Koorbazen: https://www.youtube.com/watch?v=4kqIfF8Nz-Y&t=339s De Koorbazen: http://www.koorbazen.nl

Hier is nòg een artikel, over de noodzaak tot de ‘urgente en radicale paradigmashift’ in de democratie, dit keer uit Binnenlands Bestuur: ‘Minder politiek, meer macht voor inwoners. Alleen dán kruipt de democratie uit zijn diepe crisis. Met gewone mensen aan het roer die vertrouwen en zeggenschap hebben gekregen van gemeenteraden. De minister kan gemeenten de ruimte geven om op een radicaal andere manier tot besluitvorming te komen. Vijf keer per jaar een burgerjury. Laten we het uitproberen. Als je het waarachtig doet, gaat het echt niet mis!’ http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/oud-burgemeester-pleit-voor-nieuwe-democratie.9550535.lynkx?mt=aCSo+rYJesDPotpMilpyuw&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002

Als buurt of initiatief praktisch advies of investering nodig? De adviseurs van KNHM kunnen helpen. Door bijvoorbeeld procesbegeleiding of het opstellen van een plan van aanpak of businesscase. Vanuit hun ideële doelstelling bieden ze dienstverlening gratis aan: http://www.knhm.nl/default.aspx

Een praktische handleiding voor participatieve ‘Visievorming’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken, over de afwegingen die adviseurs, projectleiders en bestuurders kunnen maken in een participatief proces van visievorming: https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/wp-content/uploads/2017/06/visievormingstakeholders.pdfVolgensmij veel breder relevant en bruikbaar dan alleen maar rond de Omgevingswet!

Participatie met hondenpoep in Hattem:https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/toekomstbestendig-bestuur/artikel/hattem-brengt-best-practices-samen-in-participatiecode/

Roelien Dekker: “Liefde is de grootste kracht in het universum. Een kracht die bergen kan verzetten, die verwarmt en verbindt, die ons in volledige acceptatie omarmt en die de inspiratie en creativiteit laat stromen. Maar waarom is liefde dan vaak nog zo ver te zoeken in onze manier van organiseren? En zien we vaak ‘de liefde voor macht’ en niet ‘de macht van liefde’ aan het werk?”http://liefdevolorganiseren.nl/mijn-boek/

Het is tijd voor oprechte interesse in elkaars werkelijkheid: https://decorrespondent.nl/5635/de-les-na-trump-het-is-tijd-voor-oprechte-interesse-in-elkaars-werkelijkheid/182134430555-32fc06a8

Positief Nieuws: https://www.positive.news/2016/perspective/23873/how-the-us-election-could-trigger-a-society-of-empathy/

Een goed artikel over (wat mij betreft) de kern van ‘Eigentijds Bestuur’: Hoog tijd om uit ons wereldje van ‘Verantwoordelijken’ (‘Fatsoenlijken’, ‘Establishment’, of ‘Elite’ of hoe je ons weldenkende, goedbedoelende  betweters, politici, bestuurders en beleidsmakers ook maar zou willen noemen) te stappen en de belevingswerelden van ‘Structuurzoekers’ en ‘Pragmatici’ serieus te nemen! “De 'reaguurders' zijn geen gevaar voor de democratie, ze zijn een geschenk. Eentje dat ze zelf onhandig verpakt hebben in prikkeldraad, maar toch. Hun woede is toch niets anders dan een blijk van betrokkenheid? Een verlangen om betrokken te mogen worden bij het gesprek over de inrichting van de samenleving? De elite kan schelden op dat prikkeldraad en zich ervan afwenden. Maar ze kan ook proberen de betrokkenheid te zien en uit te pakken.” Het antwoord op populisme is niet méér fatsoen. Integendeel!  https://decorrespondent.nl/5493/het-antwoord-op-populisme-is-niet-meer-fatsoen-integendeel/177544707549-0ae2b445

Ook heel interessant: Matt Ridley -  'The Evolution of Everything': "We are taught that the world is a top-down place. Acclaimed author, Matt Ridley, shows just how wrong this is in his compelling new book.": https://www.bol.com/nl/p/the-evolution-of-everything/9200000047340637/?suggestionType=typedsearch

'Unboss’ van Lars Kolind en Jacob Bøtter: “Bazen maken gebruik van macht, terwijl 'unbossers' zich beroepen op waarden. Bazen nemen besluiten en vaardigen orders uit, unbossers inspireren mensen om te denken, te beslissen en een gemeenschappelijk doel na te streven. Unbossers richten zich meer op effect dan op winst, hoewel ze uiteindelijk vaak meer verdiensten realiseren dan conventionele bazen. De toekomst behoort aan organisaties die een helder doel kunnen omschrijven en dáár hun basismétier van kunnen maken!”: https://www.bol.com/nl/p/unboss/9200000022801911/

Hier kun je een ‘Ik bén de Paradigmashift!’ t-shirt kopen:https://shop.spreadshirt.nl/denkschets/paradigmashift-A112011238

 

Genoeg stof tot nadenken en een boel inspiratie, hoop ik!

Grtz!

Ferenc van Damme

F.v.Damme@overijssel.nl

Studio vers bestuur

Provincie Overijssel