Inloggen

De huidige periode staat grotendeels in het teken van digitaal werken en online sessies. Vanuit de VPNG proberen wij dan ook zoveel mogelijk online bijeenkomsten te organiseren, die antwoorden bieden op de verschillende vragen die het online werken met zich meebrengt. Recentelijk zijn er al meerdere bijeenkomsten geweest die verschillende tools, tips en tricks aan het licht hebben gebracht die gebruikt kunnen worden bij online sessies. Bij elk van deze bijeenkomsten waren er echter een aantal vragen die telkens weer terug kwamen, namelijk: Hoe houden we mensen betrokken tijdens een online sessie? en Hoe zorgen we ervoor dat mensen hun energie kunnen behouden tijdens de sessies? Hierdoor is er gekozen om een specifieke bijeenkomst te organiseren in het teken van deze vragen. Ongeveer 120 deelnemers hadden zich aangemeld om te luisteren naar de presentatie met interactieve werkvormen die Gaby de Raad van gemeente Eindhoven had voorbereid.

De presentatie van Gaby begon met een gestructureerd overzicht van de verschillende fasen waaruit een online sessie bestaat. Doormiddel van een metafoor met een vis, kon zij een duidelijke opbouw van zo’n digitale sessie in beeld brengen. Hierbij was de kop van de vis het deel, waarin de deelnemers worden klaargemaakt om optimaal deel te kunnen nemen aan de sessie. In deze fase worden de spelregels van het overleg kort medegedeeld en wordt het onderwerp en doel kort maar krachtig ingeleid. De volgende fase is de romp van de vis, waarin daadwerkelijk het inhoudelijke werk gebeurd. In dit deel wordt gaat men dieper in op het onderwerp, maar vat men de belangrijke punten die besproken zijn ook goed samen. Ten slotte is er de staart van de vis, waarin de vervolgacties duidelijk worden gemaakt, geparkeerde onderwerpen nog kort besproken kunnen worden en de sessie wordt afgesloten.

Nadat Gaby het belang van een dergelijke structuur had uitgelegd, vertelde zij dat er echter nog een factor is die een rol speelt voor het succes van de sessie. Namelijk dat alle deelnemers zich gehoord en gezien voelen, oftewel dat alle deelnemers actief betrokken worden bij de sessie. De deelnemers dwalen soms een beetje af, vandaar dat het soms handig is om doormiddel van energizers de deelnemers weer actief te betrekken bij de sessie. Deze energizers geven even wat ontspanning van het onderwerp, maar helpen er tegelijkertijd bij dat mensen weer direct aan het denken worden gezet. Tijdens de bijeenkomst deed Gaby 6 energizers voor met een willekeurige groep uit de lijst met deelnemers. Zo stelde zij bijvoorbeeld de vraag aan deze deelnemers om allemaal een voorwerp te pakken uit hun omgeving dat hen energie geeft en dit kort te onderbouwen. De één kwam met een bal in beeld en de ander liet een ei van chocolade zien. Dit is enkel een voorbeeld van één van de methoden, waarin Gaby ons meenam.

Ben je nou benieuwd naar de andere methoden van Gaby om even energie op te doen tijden een digitale sessie? Neem dan een kijkje op ons forum, waar onder andere de presentatie van Gaby te vinden is en u in gesprek kunt gaan met anderen. Wellicht zijn er ook nog andere digitale bijeenkomsten waar u in geïnteresseerd bent, neem daarom vooral even een kijkje bij de bijeenkomsten op onze site. Gezamenlijk proberen wij uw werk gemakkelijker en leuker te maken.