Inloggen

De kosten voor de jeugdzorg lopen bij de gemeenten hoog op en bij velen dreigen al snel de budgetten op te raken. De leerkring Kostenbeheersing Jeugdzorg gaat tijdens haar bijeenkomsten op zoek naar oplossingen voor deze grote uitdaging.

Op 18 februari kwam de leerkring voor de tweede keer bij elkaar. De groep is een mooie afspiegeling van de situatie bij de gemeenten in heel Nederland, want afgezien van de twee noordelijkste provincies zijn alle regio’s vertegenwoordigd in deze leerkring.


De vooraf meest gehoorde interventies

Leerkringbegeleider Agnes had van te voren al een groot aantal deelnemers gebeld om te inventariseren wat de grootste dilemma’s zijn en ook gevraagd hoe de gemeente nu stuurt op de toegang tot de jeugdzorg. Uit deze rondvraag kwamen veel interventies naar voren. De meest genoemde zijn:

 • Het vergroten van het kostenbewustzijn van de professionals
 • De inzet van een afwegingskader
 • Het toetsen van externe verwijzingen
 • Extra professionals inzetten voor vraagverheldering
 • Extra professionals inzetten om zelf hulpvragen op te pakken en deze dus niet door te verwijzen.

 

De centrale vragen aan de subgroepen

Op basis van bovenstaande interventies werd de deelnemers in subgroepen gevraagd:

 • Hoe zij sturen op de toegang?
 • Welke interventies zij al inzetten en van welke zij hiervan het meeste resultaat verwachten. En hoe monitoren zij dat?
 • Welke interventies zijn tot nu toe niet ingezet, maar ben je wel nieuwsgierig naar?
 • Welke interventies wil je dit jaar volgen in de leerkring?

 

De hoofdthema's

De belangrijkste punten die uit de subgroepen terugkwamen zijn:

 • Welke interventies heb je tot je beschikking richting huisartsen?
 • Toegangsteam: welke kind gaat naar welke aanbieder, voor hoelang en hoe dat evalueren.
 • Hoe kan je de instroom van de ambulante jeugdhulp verminderen?
 • Versterk de eerste lijn, zodat er minder kinderen terechtkomen in de tweedelijns hulpverlening.
 • Is er al ergens een beeld van welke interventies echt wat opleveren?
 • Samenwerking met het onderwijs, hoe kan je beter samenwerken?
 • Afbakening en normaliseren: wat doen we gewoon niet en wat vinden we normaal?
 • Versterken op preventie, zodat kinderen niet in de hulpverlening terechtkomen.
 • De samenwerking met gecertificeerde instellingen is belangrijk.
 • De BSO+
 • Politiek draagvlak creëren door te sturen op inhoud.
 • Hoe ga je bepalen wat ouders zelf kunnen betalen?
 • Datagestuurd werken.
 • De deelnemers willen heel graag van elkaar horen waaraan zij nu werken en welke ervaringen zij tot nu toe hebben met hun interventies.

De groep gaf vervolgens de prioriteiten aan voor het programma van de leerkring:

Vervolg

De volgende data komt de leerkring opnieuw bij elkaar van 10.00 tot 11.00 uur:

16 maart

15 april

20 mei

17 juni


Wil je in contact komen met deelnemers van deze leerkring? Bezoek het forum van deze leerkring.