Inloggen

Het was volle bak in de digitale spreekkamer waar het onderwerp jeugdzorg werd besproken door Peter Stam. Als opgeleid pedagoog en bedrijfseconoom is hij altijd geïnteresseerd geweest in alles rondom jeugdzorg. Als directeur van Stichting Leren & Leven deelde hij zijn gedachten over het ontregelen van het sociaal domein.

Als gevolg van de bezuinigingen binnen gemeenten, ontkomt ook jeugdzorg niet aan onzekerheden over kosten en inkomsten. Kosten worden extra streng onder controle gehouden, wat zorgt voor een averechts effect. Zou het ontregelen van het proces de uitkomst zijn?

Het korte antwoord van Peter Stam is ‘nee’. Niet als dit betekent dat er rigoureuze veranderingen optreden en dit niet voor blijvende effecten zorgt. Hij formuleert het liever anders en geeft aan dat men vooral natuurlijke regels en patronen in systemen moet herkennen en hierop moet aansluiten.

Samenwerkingscultuur
Peter Stam is van mening dat te veel kinderen in Nederland jeugdzorg nodig hebben. Het is volgens hem tijd voor gelijkheid, maar ook voor samenwerking tussen betrokkenen. Hierbij kan men denken aan ouders, kinderen en scholen. Een voorstel (Regiodeal) waar Peter onderdeel van is, werkt op basis van deze gedachte en heeft als doel om de mogelijkheden tot talentontwikkeling van kinderen te vergroten, maar ook om een nieuwe samenwerkingscultuur op te zetten. In deze cultuur leren partijen van elkaar en ontstaat een inspirerende leercontext tussen scholen.

Procesregie
Maar, hoe zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan? Waar stuur je op en hoe richt je deze opgave in? Door de 7 velden binnen de Procesregie werkwijze inzichtelijk te maken, wordt ook de opgave duidelijk. Door vervolgens op de juisten velden te sturen, zorg je voor een organisatie die vooruit gaat en samen tot mooie oplossingen en ontwikkelingen komt.

Verbinden
Om samen een doel te bereiken is het dus essentieel om de natuurlijke systemen te herkennen en hierop aan te sluiten. Bekijk gedurende het proces of alles goed verloopt of er iets bijgeschaafd kan worden. Peter Stam geeft aan dat er binnen de jeugdzorg niet is opgemerkt dat de huidige manier van werken niet werkt. Gemeenten voelen zich eigenaar van hun eigen project en werken langs elkaar heen, in plaats van met elkaar.

Manieren om te verbinden

  • Leg betrokkenen niks op, want dit zijn ze al gewend en werkt averechts;
  • Formuleer van tevoren geen doelstellingen, maar ga in gesprek. Kijk wat betrokken partijen doen en laat ze kennis en ervaring uitwisselen;
  • Maak goede plannen en houd rekening met mogelijkheden. Wat kan wél?
  • Zet opdrachtgevers centraal en laat ze deelprojecten oppakken met scholen. Voorbeeld: een school die ouders en kinderen kan verbinden door te fungeren als multifunctioneel centrum (MFC) kan dit in samenwerking met een beleidsadviseur van de gemeente tot apart project aanpakken om dit te realiseren.

Conclusie
Om talentontwikkeling binnen de jeugdzorg te maximaliseren is verbindende aanpak nodig. Het samenspel tussen opdrachtgevers, scholen, ouders en kinderen is essentieel. Alleen op deze manier kunnen succesvolle interventies worden uitgevoerd, maar zal ook de noodzaak voor jeugdzorg verminderen. Het enige dat Peter Stam wilt is dat kinderen daadwerkelijk verder komen.

Wil je nou meer te weten komen over deze bijeenkomst? Neem dan een kijkje op het forum
De opname van deze digitale bijeenkomst is te bekijken via deze link.