Inloggen

In aansluiting op het plenaire webinar over het professionaliseren van Projectmatig Werken op 1 oktober, gaan we in een aantal digitale groepjes met hooguit acht deelnemers het professionaliseren van Projectmatig Werken verder uitdiepen.

 

Wat gaan we doen in een sessie van 60 minuten in deze themagroep?

  1. Iedereen deelt wat hij of zij aan het doen is op het gebied van het professionaliseren van PMW,

  2. en voegt daar een dilemma aan toe waarna

  3. de groep een dilemma kiest om uit te werken.

  4. Er volgt een ronde met vragen en oplossingen van de deelnemers voor de inbrenger van het dilemma.

  5. De inbrenger van het dilemma rond af met wat hij heeft gehad aan de input.

  6. Als er tijd over is, kiest de groep een tweede dilemma.

  7. Indien gewenst, kiest de groep een datum voor een volgende sessie.

 

Deze digitale sessie wordt geleid door Ilse Kiestra van de gemeente Amersfoort. 

Indien dit themagroepje vol zit, dan vind je uiterlijk morgen in de bijeenkomsten-agenda van de VPNG een nieuwe datum voor een extra groep. Zolang er belangstelling is, komen er steeds nieuwe data voor groepjes bij.

  • professionalisering project-, proces- en programmanagement