Inloggen
Ben jij ook nieuwsgierig naar hoe andere gemeenten de samenwerking met huisartsen hebben opgepakt of heb je een dilemma rondom de samenwerking die je graag voor wilt leggen? Haal je antwoorden en deel je ervaringen in onze Leerkring Kostenbeheersing Jeugdhulp op 15 juni! Uit onze inventarisatie blijkt dat de samenwerking met huisartsen als onderwerp voor de leerkring met stip op nummer twee staat. Huisartsen zijn één van de externe verwijzers. Hoe stuur je daarop en zorg je ervoor dat huisartsen niet gelijk naar zware, langdurige hulp doorverwijzen?

Op 15 juni gaan we aan de hand van twee best practises met deze vragen aan de slag. Margreet Nugteren, senior beleidsadviseur Jeugd van de gemeente Alphen aan de Rijn, neemt je mee in het Alphens model van inkoop. Alphen aan de Rijn kiest ervoor om de huisarts geen rol te geven in de doorverwijzing. Hoe doet Alphen dat? Waar lopen ze tegenaan en wat heeft het opgeleverd?

Vanuit Alphen gaan we naar Epe. Andrea van den Berg, beleidsontwikkelaar jeugdzorg, vertelt dat de samenwerking met de huisartsen afgelopen jaren enorm is verbeterd. Hoe is deze samenwerking met huisartsen tot stand gekomen? En welke rol speelt de orthopedagoog van het CJG hierin? Tot slot laten we in deze leerkring ook nog een ander perspectief zien, want wat vinden de huisartsen zelf van de samenwerking met gemeenten en welke vragen geven zij ons mee? In break-out rooms wisselen we hier verder over uit en vergroot je meteen je netwerk. Meld je nu aan voor deze bijeenkomst van de leerkring Kostenbeheersing Jeugdhulp, ook als je je voor een eerdere bijeenkomst van deze leerkring hebt aangemeld.


 Leerkringbegeleider

  • Agnes Jonkman

Opzet leerkring

De Leerkring Programmamanagers Kostenbeheersing Jeugdhulp heeft als doel om jou zowel in je rol als interventies te versterken. We doen dat in de Leerkring via online bijeenkomsten, webinars, het forum, etcetera. Voor en door collega’s, leren van elkaar. De Leerkring heeft nu ongeveer 90 deelnemers van gemeenten uit heel het land. In het overzicht op het VPNG-platform kun je zien wie waar mee bezig is en welke best practises er allemaal zijn, zodat je nog makkelijker contact met elkaar kunt leggen.


Eerdere bijeenkomsten

Op 15 juni 2021 is de 5e leerkring Kostenbeheersing Jeugdhulp. Wat hebben we tot nu toe gedaan?  In de eerste bijeenkomst op 20 januari namen onderzoeksjournalisten van Follow the Money ons mee in hun onderzoek naar waar het geld in de Jeugdhulp heen gaat: Is geld wel het probleem? In de 2e bijeenkomst op 18 februari hebben we verschillende manieren van sturen op de Toegang uitgewisseld. Gemeenten passen verschillende interventies toe, zoals de inzet van extra professionals voor de vraagverheldering, het toetsen van externe verwijzingen of het inzetten van een afwegingskader. Op basis van input van deelnemers hebben we gekozen met welke vragen we de komende bijeenkomsten  aan de slag gaan. Vanuit de behoefte aan andere perspectieven vertelden op 16 maart Lily en Romena van het JeugdWelzijnsBeraad wat de jongeren die gebruik maken van jeugdhulp belangrijk vinden. In de keuze van concrete onderwerpen scoorde prognoses en data het hoogst, dat onderwerp stond op 15 april centraal. We hebben twee best practises besproken; ‘de meerjarenprognose zonder gebruik te maken van cijfers van de realisatie in het jaar er voor’ van Gouda en ‘van data naar informatie’ in Berg en Dal. Als tweede onderwerp scoorde de samenwerking met huisartsen het hoogst, dat staat op 15 juni centraal. Voor de zomer inventariseren we graag bij jullie hoe je de leerkring tot nu toe ervaart en wat je graag dit najaar op de agenda wilt zien.

Je vindt alle informatie, presentaties en verslagen van de Leerkring terug op het forum van de Leerkring Programmamanagers Kostenbeheersing Jeugdhulp. Je bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten!