Inloggen

Participatieplatform OpenStad voor diverse buurten in Den Haag

In mijn vorige blogs heb ik het al een aantal keer gehad over het belang van (online) participatietools. In Blog 3 had ik het er over hoe online participatietools kunnen bijdragen aan een inclusievere participatiestrategie en in mijn 10e blog richtte ik mij op hoe online participatietools ervoor kunnen zorgen dat participatie mogelijk blijft ook in tijden dat er een stuk minder mogelijk is door toedoen van corona. Deze week zoom ik in op één van die participatietools: OpenStad. Ik sprak met Pauline van den Broeke van de gemeente Den Haag over hoe OpenStad is ingezet om verschillende buurten in Den Haag op te knappen.

Mariahoeve knapt op

Toen duidelijk werd dat de Mariahoeve in staddeel Haagse Hout toe (waar de wijk Mariahoeve in ligt) was aan een opknapbeurt werd er in de motie ook gevraagd dat het budget verdeeld moest worden met intensieve betrokkenheid van de bewoners. Daarnaast was er onvoldoende geld om het volledig her in te richten en dus moest er een innovatieve oplossing komen. Uiteindelijk werd er €2.250.000 vrijgemaakt om de wijk Mariahoeve op te knappen. En anders dan bij reguliere herinrichtingen werd er niet eerst gesproken met ‘’grote’’ stakeholders zoals de woningbouwvereniging of netbeheerders, maar juist met inwoners. Dit zorgde voor een probleem; het is namelijk onmogelijk om met alle inwoners te spreken. Wel kun je ervoor zorgen dat bepaalde inwoners een grotere groep vertegenwoordigen. Belangrijk was dat er een zo groot mogelijke groep werd bereikt, zowel jong als uit en uit alle lagen van de bevolking.

Openstad in drie fases

Om een zo groot mogelijke groep te kunnen bereiken is er gewerkt met OpenStad. Dit werd gedaan in drie verschillende fasen. Allereerst konden bewoners opknappunten inzenden, in principe kon alles worden ingestuurd, maar er waren wel kaders en spelregels opgesteld. Zo ging het niet over handhaven en niet over sociale problematiek, maar de focus lag op de fysieke leefomgeving. Deze kon men online of tijdens één van de drie wijkbijeenkomsten aandragen. Dit zorgde uiteindelijk voor 236 opknappunten. Het mooie was dat deze punten visueel werden gemaakt op een kaart zodat ook kon worden gezien waar verschillende problemen samen kwamen.

Hierna werden de opknappunten beoordeeld door de bewonerscommissie, deze bestond uit 15 geselecteerde inwoners die samen met experts van de gemeenten keken naar wat mogelijk was en mogelijk waar verschillende opknappunten bij elkaar komen. De experts konden beleidsexperts zijn die vertelden hoe beslissingen werden genomen maar ook bijvoorbeeld ‘’worteldruk-experts’’ die precies konden vertellen hoeveel het kost om dat aan te pakken. Deze bewonerscommissie was iets anders dan de wijkraad van Mariahoeve, dit om ervoor te zorgen dat de inclusiviteit en representativiteit gewaarborgd bleef. Hieruit kwamen een stuk of 30 ‘’projecten’’ die ervoor zorgden dat een aantal van de opknappunten werden opgelost. Deze projecten werden doorgerekend zodat precies duidelijk werd hoeveel ze zouden kosten en deze werden geplaatst op OpenStad.

Tot slot kwam de stemming. Hier kregen alle bewoners ouder dan 12 jaar (om ook de jongeren een stem te geven, lees mijn blog 4 ‘’De jongeren aan het woord’’) een unieke stemcode en konden zij vijf projecten uitkiezen waarvan zij belangrijk vonden dat deze werden uitgevoerd. Het belang van het meenemen van jongeren kwam mooi naar voren uit een voorbeeld waar werd gesproken met kinderen uit groep 8. Op een voetbalveld werd namelijk besloten de verlichting weg te halen om vleermuizen tegen te gaan. De 8e groepers vonden dit jammer omdat zij wanneer het donker is hier nu niet meer kunnen spelen. Uit de stemming (waarbij meer dan 2000 mensen hebben gereageerd) is een ranglijst opgesteld, doel is om alle 30 projecten uit te voeren maar degene die hoger zijn geëindigd te prioriteren.

Doel en reacties

Dit project heeft uiteindelijk zijn doel bereikt, in het interview dat ik heb gehouden werd dit mooi duidelijk door de 4 K’s te volgen (kijken, kennen, kunnen, kiezen). Eerst werd er gekeken naar wat er nu daadwerkelijk in de wijk speelt, waar hebben mensen last van en wat zien ze graag veranderden. Met behulp van openstad kon een groot er divers aantal mensen hun opknappunten aandragen. Daarna werd kwamen ‘’kennen’’ en ‘’kunnen’’ aan bod in de bewonerscommissie. Er werd gekeken naar de aard van de problemen en er werd samen met experts gekeken naar wat mogelijke oplossingen zouden zijn. Tot slot werd OpenStad weer ingezet om te kiezen, iedere inwoner ouder dan 12 kreeg 5 stemmen voor de projecten die zij het liefst uitgevoerd zouden zien.

Mariahoeve is dus een voorbeeld waar OpenStad succesvol is ingezet, en aan het einde van het interview kreeg ik mee dat het ook de ambitie is dat wanneer wijken moeten worden opgeknapt dit zeker voor herhaling vatbaar is. Op dit moment wordt OpenStad ook ingezet bij het project ‘’Hildebrandplein’’ in Den Haag. Op 3 juni organiseert VPNG de webinar  ‘’Een Project Participatie Platform, je hebt wat uit te leggen als je die niet hebt’’, hierin vertelt Sjoerd Krijnen hoe hij OpenStad inzet bij dit project. Daarnaast spreken David Bos en Jochem de Groot over de razendsnelle ontwikkeling van participatiewebsites. Dus wil je meer weten over de inzet hiervan, meld je dan aan, de link is hieronder te vinden!

 

Vragen of opmerkingen? Mail mij!

j.voskuil@vpng.nl

 

Bijeenkomst ‘’Een Project Participatie Platform, je hebt wat uit te leggen als je die niet hebt’’

https://www.vpng.nl/bijeenkomsten/participatie-openstad/

 

Meer lezen?

Mariahoeve knapt op

https://openstad.org/voorbeelden/mariahoeve-knapt-op

 

Blog 3 De paradoxen van participatie

https://www.vpng.nl/updates/blog-3-de-weg-van-jeroen-in-de-uitbreiding-van-de-think-participatie-toolbox/

 

Blog 4 De jongeren aan het woord

https://www.vpng.nl/updates/blog-4-de-weg-van-jeroen-in-de-uitbreiding-van-de-think-participatie-toolbox/

 

Blog 10 Participatie in coronatijd

https://www.vpng.nl/updates/blog-10-de-weg-van-jeroen-in-de-uitbreiding-van-de-think-participatie-toolbox/