Inloggen
Zit jij als projectmanager ook in de spagaat tussen de politieke wens om meer woningen te realiseren en de keiharde werkelijkheid die het je zeer moeilijk maakt? Om je te motiveren en ideeën aan te dragen heeft de VPNG in februari en maart diverse inspirerende gasten uitgenodigd die jou op weg kunnen helpen.

Het kabinet zet in op het bouwen en transformeren van 100.000 woningen per jaar vanaf 2024. Na aftrek van vervangende nieuwbouw zou het aantal woningen in Nederland vanaf dat jaar met 87.000 per jaar moeten toenemen. Met het huidige beleid is deze doelstelling echter niet te realiseren. Om op middellange termijn de woningbouw in de lift te brengen zijn veel meer geschikte en relatief snel te ontwikkelen locaties nodig.

12 april hebben we Taco van Hoek te gast. Taco is directeur van EIB, het Economisch Instituut voor de bouw. Hij neemt ons mee naar de keiharde realiteit dat ondanks de grote politieke ambities we nu te maken hebben met een dalende woningbouwproductie. Om de woningbouw weer vooruit te krijgen, draagt Taco ons een aantal controversiële alternatieven aan zoals kleine groene woonlocaties die dicht aansluiten bij bestaande bebouwing. Hierdoor kan zeer selectief worden ontwikkeld en een hoge ruimtelijk kwaliteit worden gerealiseerd aan de hand van concepten als landelijk wonen, natuurrijk wonen en natuur-inclusief wonen. Aanmelden
Meld je aan voor deze online bijeenkomst via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Alle bijeenkomsten van de VPNG zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast


Deze bijeenkomst maakt deel uit van een serie van zeven bijeenkomsten over de woningbouw. Sprekers zijn:

- 9 februari: Peter Boelhouwer (hoogleraar Woningbouw Universiteit Delft)
- 28 februari: Jan Fokkema (directeur Neprom)
- 7 maart: Martin van Rijn (voorzitter AEDES, de koepel van woningbouwcorporaties). 
- 17 maart: Co Verdaas (hoogleraar Gebiedsontwikkeling)
- 23 maart: Judith Norbart-ten Hoor (directeur IVBN, Verenging Institutionele Beleggers in Vastgoed)
- 31 maart: Arno Visser (directeur Bouwend Nederland)
- 12 april: Taco van Hoek (directeur EIB, Economisch Instituut voor de Bouw)
- Datum volgt: Jack de Vries (Vereniging Vastgoedbelang, particuliere verhuurders)

Wanneer je een webinar gemist hebt, of nog een keer wilt terugkijken, log dan in op het VPNG-platform en kijk bij de vakgroep woningmarkt.

Vakgroep:
Woningmarkt


Spreker

  • Taco van Hoek
    Directeur Economisch Instituut voor de Bouw

    Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is een onderzoeksbureau voor toegepaste economische analyse. Met analyses en het doorrekenen van effecten van beleidsmaatregelen op de woningmarkt draagt het EIB bij aan discussies, bijvoorbeeld rond de fiscale behandeling van het eigen woningbezit, de inrichting van de sociale huursector en de verhuurderheffing, de betaalbaarheid van wonen en vraagstukken rond regionale plancapaciteit en woningvraag. 

 

 

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Opgavenmanager, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Kwartiermaker team Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 226 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 12.500 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale en provinciale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast