Inloggen
Heb jij de uitdaging om de woningbouw in jouw gemeente vooruit te helpen? Dan heb je meestal te maken met woningbouwcorporaties. Hoe kunnen we als gemeente beter met woningcorporaties samenwerken, hoe krijgen we de processen beter op elkaar afgestemd? Hoe kunnen corporaties en gemeenten de innovatie in de bouw stimuleren en hoe borgen we samen de participatie met inwoners? Welke wetten en regels hinderen de woningbouw volgens de corporaties en wat kunnen alle betrokken partijen doen om de woningmarkt weer los te trekken? Minister de Jonge pleit voor een intensievere samenwerking tussen gemeenten en woningbouwcorporaties. De VPNG draagt 7 maart hieraan haar steentje bij.

7 maart hebben wij Martin van Rijn te gast. Martin, ook bekend als voormalig politicus, bestuurder en topambtenaar, is sinds 2020 voorzitter van Aedes. Aedes is de landelijke branchevereniging van woningcorporaties. De leden van Aedes zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle woningen in Nederland en spelen een cruciale rol in goede huisvesting van grote groepen mensen. Naast bovenstaande vragen zal Martin ingaan op de doelstelling van corporaties om huren betaalbaar te houden en de ambitie om jaarlijks 34.000 woningen te bouwen. Ook ziet Aedes een oplossing in flexwoningen, waarbij de samenwerking met gemeenten hard nodig is om de benodigde vergunningen te krijgen.

De opgave om meer huizen te bouwen is groot en alleen als de verschillende partijen zoals gemeenten en corporaties beter met elkaar gaan samenwerken, zullen we de doelen kunnen bereiken. Ben je ook nieuwsgierig naar de wijze waarop de samenwerking tussen corporaties en gemeenten beter kan volgens Aedes? Meld je aan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina.


Deze bijeenkomst maakt deel uit van een serie van zeven bijeenkomsten over de woningbouw. Sprekers zijn:

- 9 februari: Peter Boelhouwer (hoogleraar Woningbouw Universiteit Delft)
- 28 februari: Jan Fokkema (directeur Neprom)
- 7 maart: Martin van Rijn (voorzitter AEDES, de koepel van woningbouwcorporaties). 
- 17 maart: Co Verdaas (hoogleraar Gebiedsontwikkeling)
- 23 maart: Judith Norbart-ten Hoor (directeur IVBN, Verenging Institutionele Beleggers in Vastgoed)
- 31 maart: Arno Visser (directeur Bouwend Nederland)
- 12 april: Taco van Hoek (directeur EIB, Economisch Instituut voor de Bouw)
- Datum volgt: Jack de Vries (Vereniging Vastgoedbelang, particuliere verhuurders)

Wanneer je een webinar gemist hebt, of nog een keer wilt terugkijken, log dan in op het VPNG-platform en kijk bij de vakgroep woningmarkt.

Vakgroep:
Woningmarkt


Spreker

  • Martin van Rijn
    Aedes

    Van Rijn studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was onder meer directeur-generaal Gezondheidszorg (DGG) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2003 tot 2007, directeur-generaal Management en Personeelsbeleid (DGMP) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2000 tot 2003 en plaatsvervangend directeur-generaal van Volkshuisvesting op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1995 tot 2000. Vanaf januari 2008 was hij CEO van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Van 2012 tot 2017 was Martin staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in 2020 was hij weer even kort minister voor Medische Zorg en Sport. Sinds 2020 is hij voorzitter van de branchevereniging Aedes.


 

 

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Opgavenmanager, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavemanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 226 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 12.500 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale en provinciale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast